Denetim Komitesi
Serpil Demirel Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)

Kurumsal Yönetim Komitesi
Serpil Demirel Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yusuf Güngör Üye Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Serpil Demirel Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)

Yatırım Komitesi
İdris Küpeli Başkan Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Fatih Keha Üye Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serpil Demirel Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırım Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Ömer Fatih Keha Üye Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serpil Demirel Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Can Üye Operasyon Direktörü
Hüseyin Günlü Üye Proje ve Bakım Direktörü
Fatih Peker Üye Sürdürülebilirlik, İSG, Çevre ve İYS Müdürü

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)